Contributie 2016-2017

 ODIN biedt 2 GRATIS proeflessen aan!

Jeugd t/m 15 jaar

€ 145,00

Junioren 16 & 17 jaar

€ 155,00

Senioren vanaf 18 jaar, 1 1/4 uur

€ 175,00

Dames 55+, 1 uur

€ 160,00

Pilates, 1 1/4 uur

€ 175,00

De contributie dient per vooruitbetaling voldaan te worden, rekeningnummer  NL24INGB0000542885. Men ontvangt hiervoor een factuur.

Als je later in het seizoen lid wordt, dan wordt de contributie naar rato berekend.

Entreegelden voor alle nieuwe leden € 15,00

Het seizoen loopt van 1 september tot 1 juli. Opzegging dient schriftelijk voor 1 juni bij de ledenadministratie te gebeuren.

Klik hier voor informatie voor nieuwe leden van ODIN

Klik hier voor het inschrijfformulier