kleutergym en het nijntje beweegdiploma

Als een van de eerste gymnastiekverenigingen in Nederland gaat ODIN tijdens de lessen gebruik maken van materiaal beschikbaar gesteld door de KNGU.

Het gaat hier om het beweegdiploma, in navolging van het alom bekende zwemdiploma. Het beweegdiploma Gymkids is de basis voor het beweegdiploma. De speciale lessen bijbehorende bij het beweegdiploma komen uit de Gymkidsmap. Met Gymkids willen wij het jonge kind breed introduceren in de bewegingscultuur en het kind in staat stellen een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen.

Dit doen we niet door het leren van specifieke bewegingen of bewegingskunstjes. Wij kiezen bij het leren van bewegen voor de aanpak met de strategie van de bewegingskenmerken en leren het jonge kind kwalitatief goed bewegen. Om het beweegdiploma in 10 tot 20 lessen te kunnen behalen zijn er vanuit Gymkids lessen geselecteerd op vaardigheden die gevraagd worden bij de uitgangspunten van het beweegdiploma. Maar zoals bij het zwemdiploma zal het ene kind het beweegdiploma sneller behalen als het andere.

Om het programma optimaal tot zijn recht te laten komen, werken wij samen met naschoolse opvang en kinderdagverblijven.

Ook tijdens deze lessen wordt de leiding ondersteund door voorturnsters of hulpleiding die het mogelijk maken om zo in een circuitvorm of kleine groepjes te werken.

Bij ODIN is 50% van de leiding bevoegd om deze lessen te geven.

 
beweegdiploma 3